Statistik

Antal hus: 162
Antal mottagna kontrakt: 122
Procentuellt deltagande: 75.3%

Mottagna kontrakt

Tid registrerad Adress Kommentar
2016-02-14 Backsvalevägen 7
2016-02-09 Backsvalevägen 15 (Starvägen 1)
2016-02-09 Blåhakevägen 4
2016-02-07 Backsvalevägen 13 Avtal inkommet direkt till Ownit
2016-02-07 Lärkvägen 5 Avtal inkommet direkt till Ownit
2016-02-07 Staffanstorpsvägen 10
2016-02-07 Lärkvägen 14
2015-11-19 Svanevägen 17
2015-11-08 Svanevägen 31
2015-09-02 Blåhakevägen 5
2015-08-13 Backsvalevägen 3
2015-08-13 Blåhakevägen 19
2015-06-03 Rännemästaregatan 30
2015-05-20 Backsvalevägen 14
2015-03-23 Staffanstorpsvägen 3
2015-03-22 Trastvägen 11
2015-03-21 Trastvägen 10
2015-03-21 Rödhakevägen 7
2015-03-20 Svanevägen 35 (Lärkvägen 17)
2015-03-20 Valdemarsrovägen 6
2015-03-20 Lärkvägen 15
2015-03-20 Blåhakevägen 15
2015-03-20 Trastvägen 1 (Staffanstorpsvägen 26)
2015-03-20 Lärkvägen 13
2015-03-20 Staffanstorpsvägen 15
2015-03-20 Staffanstorpsvägen 16
2015-03-19 Rännemästaregatan 42
2015-03-19 Staffanstorpsvägen 7
2015-03-19 Rännemästaregatan 48
2015-03-19 Rännemästaregatan 50
2015-03-19 Staffanstorpsvägen 23 (Valdemarsrovägen 1)
2015-03-19 Svanevägen 18
2015-03-19 Trastvägen 6
2015-03-19 Svanevägen 3 (Staffanstorpsvägen 8)
2015-03-18 Lärkvägen 2 (Staffanstorpsvägen 28)
2015-03-18 Staffanstorpsvägen 27
2015-03-18 Staffanstorpsvägen 1
2015-03-18 Svanevägen 29
2015-03-17 Trastvägen 4
2015-03-17 Lärkvägen 4
2015-03-17 Svanevägen 14
2015-03-16 Staffanstorpsvägen 22
2015-03-16 Svanevägen 25 (Trastvägen 12)
2015-03-16 Svanevägen 12
2015-03-16 Lärkvägen 12
2015-03-15 Rödhakevägen 9 (Backsvalevägen 18)
2015-03-15 Svanevägen 5
2015-03-15 Rännemästaregatan 46
2015-03-15 Svanevägen 11
2015-03-15 Rännemästaregatan 10
2015-03-14 Backsvalevägen 1
2015-03-14 Trastvägen 2 (Staffanstorpsvägen 24)
2015-03-14 Backsvalevägen 17 (Starvägen 2)
2015-03-14 Svanevägen 42
2015-03-14 Svanevägen 19
2015-03-14 Svanevägen 16
2015-03-12 Rännemästaregatan 18
2015-03-12 Trastvägen 9
2015-03-12 Blåhakevägen 6
2015-03-12 Rödhakevägen 13
2015-03-12 Staffanstorpsvägen 14
2015-03-11 Svanevägen 33 (Lärkvägen 16)
2015-03-11 Svanevägen 44
2015-03-11 Backsvalevägen 6
2015-03-11 Backsvalevägen 16
2015-03-11 Lärkvägen 10
2015-03-11 Starvägen 3
2015-03-11 Svanevägen 36
2015-03-11 Valdemarsrovägen 8
2015-03-10 Staffanstorpsvägen 29
2015-03-10 Svanevägen 8
2015-03-10 Blåhakevägen 7
2015-03-10 Trastvägen 8
2015-03-09 Staffanstorpsvägen 19 (Blåhakevägen 2)
2015-03-09 Rännemästaregatan 32
2015-03-09 Backsvalevägen 12
2015-03-09 Svanevägen 20
2015-03-08 Lärkvägen 7
2015-03-08 Rännemästaregatan 8
2015-03-08 Staffanstorpsvägen 12
2015-03-08 Svanevägen 4
2015-03-08 Valdemarsrovägen 10 (Backsvalevägen 10)
2015-03-08 Starvägen 4
2015-03-07 Svanevägen 13
2015-03-07 Rännemästaregatan 28
2015-03-07 Backsvalevägen 9
2015-03-07 Rännemästaregatan 36
2015-03-05 Lärkvägen 3
2015-03-05 Backsvalevägen 4
2015-03-04 Rödhakevägen 3
2015-03-04 Valdemarsrovägen 7
2015-03-04 Trastvägen 5
2015-03-04 Staffanstorpsvägen 32
2015-03-04 Svanevägen 40
2015-03-04 Rännemästaregatan 34
2015-03-04 Rännemästaregatan 12
2015-03-04 Blåhakevägen 17
2015-03-04 Rännemästaregatan 14
2015-03-02 Blåhakevägen 8 (Backsvalevägen 2A)
2015-03-02 Rännemästaregatan 24
2015-03-02 Svanevägen 28
2015-03-01 Svanevägen 6
2015-03-01 Rännemästaregatan 52
2015-03-01 Rödhakevägen 11 (Backsvalevägen 21)
2015-03-01 Rännemästaregatan 38
2015-03-01 Svanevägen 32
2015-03-01 Svanevägen 37
2015-03-01 Svanevägen 24
2015-03-01 Svanevägen 10
2015-02-27 Svanevägen 7
2015-02-26 Svanevägen 15
2015-02-26 Staffanstorpsvägen 11
2015-02-25 Valdemarsrovägen 9 (Backsvalevägen 8)
2015-02-25 Staffanstorpsvägen 20
2015-02-23 Staffanstorpsvägen 13
2015-02-23 Svanevägen 9
2015-02-22 Svanevägen 27 (Trastvägen 13)
2015-02-22 Svanevägen 26
2015-02-22 Svanevägen 21
2015-02-22 Staffanstorpsvägen 17 (Blåhakevägen 1)
2015-02-22 Valdemarsrovägen 11 (Backsvalevägen 11)
2015-02-21 Svanevägen 23